Dilluns 27 de Gener
del 2020Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a Instagram
Ajuntament de BalaguerNotícies comarcals

07-11-2019

Millora la recollida selectiva al SegriÓ desprÚs del canvi de sistema i el Pallars SobirÓ se situa a nivells europeus. La Noguera Ús la comarca que recull menys envasos lleugers segons les dades de l'any 2018

El percentatge de selectiva a les terres de Lleida i l’Alt Pirineu va ser del 37%, millorant respecte l’any anterior, mentre que la generació de residus també ha augmentat, al voltant del 4,4%
 
 
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha presentat aquest dijous les dades de generació i gestió dels residus municipals als àmbits de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran de l’any 2018. Les xifres, corresponents a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell i la Val d’Aran, indiquen un augment en la generació de residus en aquesta àrea, tot i que, per càpita, encara se situa per sota de la mitjana catalana.
 
Generació per sota de la mitjana
 
L’any 2018, en el conjunt de l´àmbit de Lleida i l’Alt Pirineu es van generar 206.409 tones de residus municipals, un 4,4% més que l’any anterior. Les dades situen la generació per càpita en 1,3 kg/hab./dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,43 kg/hab./dia. La Val d’Aran és la comarca que més residus genera de tot l’àmbit, amb 848 kg/hab./any, i les Garrigues, la que menys, concretament 405 kg/hab./any.
 
Des de l’any 2002, la Val d’Aran és la comarca que més residus genera de tot l’àmbit territorial, amb un impacte evident del turisme. La segueixen el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça, que superen la generació mitjana de Catalunya.
 
Pel que fa als residus recollits selectivament, el percentatge a les comarques de la demarcació va ser l’any 2018 del 37%, per sota de la mitjana de tot Catalunya, que és un 41,8%, i lluny encara de l’objectiu establert per la Comissió Europea als estats membres per a l’any 2020, que és assolir un 50% de reciclatge sobre els residus generats.
 
La comarca que millor separa és el Pallars Sobirà, amb un índex de recollida selectiva del 57,29%, i la que menys, la Cerdanya, amb el 24,86%. A més del Pallars Sobirà, la Segarra, l’Alt Urgell, el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça se situen per sobre de la mitjana de Catalunya en separació de residus.
 
L’èxit del porta a porta
 
El Pallars Sobirà, amb un model individualitzat de recollida selectiva a gairebé el conjunt de la comarca (recollida porta a porta) ha obtingut uns bons resultats, en la línia dels objectius europeus. El sistema porta a porta es va implantar a la comarca el mes de març de l’any 2015, i li ha permès passar d’un 30% de recollida selectiva l’any 2014 a les xifres actuals, a la vora del 60% (57,29%).
 
La Cerdanya continua sent la comarca a la cua de la recollida selectiva en l’àmbit de Ponent i Alt Pirineu amb un 24,86%. Ocupa aquesta darrera posició des de l’any 2013, sis anys consecutius.
 
Al Segrià es comença a notar un increment de la recollida selectiva després d’un canvi de model. L’1 d’octubre de 2018, a l’inici del quart trimestre de l’any, va començar la implantació gradual del porta a porta a 22 municipis de la comarca. A la resta s’hi van col•locar noves illes de contenidors. D’aquesta manera, la comarca ha passat d’una selectiva del 28,59% l’any 2017 a un 32,45% l’any 2018, amb un increment interanual de gairebé 4 punts, i s’espera que aquesta xifra s’incrementi força més l’any 2019.
 
Pel que fa als residus destinats a tractament finalista (dipòsit controlat o incineració), un 62,98% dels residus municipals que es van generar l’any 2018 a les comarques de Lleida-Alt Pirineu van ser fracció resta, és a dir, residus barrejats i no recollits diferenciadament. Van ser unes 130.000 tones, de les quals 125.653 t van ser destinades a dipòsit controlat i 4.347, a incineració.
 
Cap a la individualització de la recollida
 
S’observa, una vegada més, que la recollida selectiva es dispara allà on l'administració posa en marxa en marxa sistemes com el porta a porta o de contenidors tancats amb targetes d’usuari per a la ciutadania. Aquests sistemes permeten individualitzar la recollida de la brossa i establir una “taxa justa”. D’aquesta manera, qui menys residus genera i més i millor separa paga un rebut inferior de la brossa, i a l’inrevés. Posant-hi un exemple, amb una taxa mitjana d’uns 120/150 € anuals, una família que recicla podria pagar 80€ i una altra que no ho fa arribaria a pagar 270€.
 
Actualment, la recollida porta a porta és present a 200 municipis. 180 n’han efectuat una implantació total i 20 ho han fet de forma parcial, combinant-ho amb altres sistemes en algunes zones del municipi. Actualment, aquest model és present a 31 de les 47 comarques i més de 100 municipis estudien implantar-lo. Segons les xifres disponibles, els municipis amb recollida porta a porta obtenen, de mitjana, índexs de recollida selectiva superiors al 60%, mentre que els que no disposen d’una recollida individualitzada obtenen valors al voltant del 35%.
 
La Comissió Europea fixa que els països membres han d’arribar a un objectiu de reciclatge del 50% l’any 2020, aquesta xifra s’incrementa gradualment cinc punts cada cinc anys fins al 2035 en què els països membres han de ser capaços de reciclar el 65% dels residus municipals. L’any 2017 la Comissió va enviar a alguns dels Estats membres en risc d’incompliment dels objectius de reciclatge, entre els quals Espanya, l’advertiment “Early Warning Report”, acompanyat de recomanacions entre les quals es demanava la implantació de models eficients de recollida selectiva.
 
D’altra banda, el model de contenidors tancats amb targetes d’ús per a la ciutadania, implantat com a prova pilot a municipis de la comarca del Bages (Balsareny, Sant Fruitós de Bages i Rajadell), de la Garrotxa (Argelaguer i Santa Pau), i a Rocafort de Queralt, al Segrià, proporciona també resultats elevats, comparables als de la recollida porta a porta.
 
Augment gradual del cànon sobre la disposició del rebuig
 
Un dels factors que han de continuar contribuint a incrementar els índexs de recollida selectiva és el cànon sobre els residus que van a parar als sistemes finalistes (abocador i incineració) i que sufraguen els ens locals. El cànon grava la fracció resta i promou la prevenció de la generació de residus i la recollida selectiva.
 
Els països amb alts índexs de reciclatge penalitzen de forma important el destí a l’abocador. A Catalunya l’any 2010 l’import del cànon, que s’afegeix al preu del tractament dels residus, va ser de 10 euros per cada tona de fracció resta destinada a dipòsit controlat. L’any 2019, aquest import ha arribat als 41,3 euros, i ha estat de 20,6 euros si els residus es valoritzen energèticament a través de la incineració. L’any 2020 l’import serà de prop de 50 euros cada tona destinada al dipòsit controlat i de 25 euros si es destina a la valorització.
 
 

DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2018

 

LLEIDA-ALT PIRINEU

 

• L’any 2018 s’han generat 206.409 t de residus municipals, un 4,4% més que a

l’exercici de 2017.

 

• La generació per capita s’ha situat en 1,30 kg/hab.xdia millorant respecte l’any

2017 que es va situar en 1,25 kg/hab.xdia.

 

• La recollida selectiva bruta ha estat de 76.408 t, un 11,4% més que a l’exercici de 2017, i es situa en el 37,02%.

 

• Les quatre fraccions principals de recollida selectiva (orgànica, vidre, paper i

cartró i envasos) creixen respecte l’any anterior. Les que més han crescut han

estat la dels envasos (20,9%) i el paper i cartró (14,8%) seguides de l’orgànica

(7,0%) i del vidre (5,6%).

 

• Comarca que genera més residus per capita: la Val d’Aran (848,20 kg/hab./any).

 

• Comarques amb més generació de residus que la mitjana de Catalunya

(523,36 kg/hab./any): la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça.

 

• Comarca que genera menys residus per capita: les Garrigues (405,85 kg/hab./any).

 

GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

 

• Comarca que fa més recollida selectiva (RSB): el Pallars Sobirà (57,29 %).

• Comarca que fa menys recollida selectiva (RSB): la Cerdanya (24,86 %).

• La mitjana de RSB de les comarques de la demarcació Lleida-Alt Pirineu és de 37,02 %, encara lluny de l’objectiu UE del 50% de reciclatge (2020).

• Cinc comarques (l’Alta Ribagorça, el Pla d’Urgell, l’Alt Urgell, la Segarra i el Pallars Sobirà) superen la mitjana catalana de RSB (41,76 %).

• Totes les comarques, a excepció de la Cerdanya i la Val d’Aran, fan més recollida selectiva (% RSB) el 2018, en comparació amb el 2017.

 

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)

 

• Comarca que recull més Fracció Orgànica dels Residus Municipals per capita (FORM): el Pallars Sobirà, amb 91,78 kg/hab./any (RSB).

• Comarca que recull menys FORM: la Cerdanya, amb 17,08 kg/hab./any.

• Totes les comarques excepte la Cerdanya, la Val d’Aran, el Pallars Jussà, el Segrià i les Garrigues superen la mitjana de la demarcació (50,19 kg/hab./any).

• L’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Alt Urgell, la Segarra i el Pallars Sobirà superen la mitjana de Catalunya (53,66 kg/hab./any).

 

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)

 

PAPER I CARTRÓ

 

• Comarca que recull més paper i cartró per capita: l’Alta Ribagorça, amb 65,93

kg/hab./any (RSB).

• Comarca que recull menys paper i cartró: la Noguera, amb 17,28 kg/hab./any (RSB).

• El Pallars Jussà, la Cerdanya, la Val d’Aran, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça superen la mitjana de la demarcació (34,06 kg/hab./any).

• La Cerdanya, la Val d’Aran, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça superen la mitjana de RSB de paper i cartró de Catalunya (41,37 kg/hab./any).

 

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)

VIDRE

 

• Comarca que recull més vidre per capita: la Val d’Aran, amb 52,09 kg/hab./any

(RSB).

• Comarca que recull menys vidre: el Segrià, amb 16,40 kg/hab./any (RSB).

• Només la Segarra, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran superen la mitjana de la demarcació (21,12

kg/hab./any) i de Catalunya (25,27 kg/hab./any).

 

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)

ENVASOS LLEUGERS

 

• Comarca que recull més envasos lleugers per capita: el Pallars Sobirà, amb 39,67 kg/hab./any (RSB).

• Comarca que recull menys envasos lleugers: la Noguera, amb 13,35 kg/hab./any (RSB).

• Excepte la Noguera, les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i la Val d’Aran, totes les comarques superen la mitjana de la demarcació (18,95 kg/hab./any).

• El Pla d’Urgell, la Cerdanya, la Segarra, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà superen la mitjana de Catalunya (20,94).

 

RECOLLIDA SELECTIVA NETA (RSN)

 

La RSN es calcula restant de la RSB els impropis de les diferents fraccions i de les fraccions que no hi ha caracteritzacions només s’inclou la part que es destina a valorització material.

• L’Alta Ribagorça, el Pla d’Urgell, la Segarra, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà tenen una recollida selectiva (RSN) més gran que la mitjana de Catalunya (33,16%)

• La Cerdanya, la Noguera, la Val d’Aran, el Segrià i les Garrigues són les comarques que estan per sota de la mitjana de RSN de la demarcació (30,11%)


Altres notícies comarcals

»Aquest dissabte s'ha fet un taller d'Hipopressius al Casal Lapallavacara. a cÓrrec de Idansa, Centre de Dansa i Benestar

»Aquest diumenge s'ha fet l'espectacle Pianissimo Circus, a cÓrrec de Cirquet Confetti, a la sala d'actes de l'Escola de M˙sica de Balaguer. Es tractava de la tercera representaciˇ del 2n cicle d'hivern d'espectacles familiars de petit format 'Emboirats'.

»El Teatre Municipal de Balaguer serÓ escenari aquest diumenge de la representaciˇ de l'obra, Eva contra Eva Eva dirigida per SÝlvia Munt, i Interpretada per Emma Vilarasau, Andreu Benito, Nausicaa Bonnin i Eduard Farelo.

»Aquest diumenge continua el 2n cicle d'hivern dĺespectacles familiars de petit format 'Emboirats' amb Pianissimo Circus, a cÓrrec de Cirquet Confetti. En aquesta ocasiˇ lĺescenari a les 12h serÓ lĺescola de M˙sica de Balaguer.

»La Biblioteca Margarida de Montferrat ha organitza aquest divendres una nova hora del conte en anglŔs 'Story Times: The world's worst witch' a cÓrrec de Kids & Us Balaguer.

»El Cinema Balaguer projectarÓ aquest cap de setmana per segona setmana consecutiva '1917' i l'estrena de 'RICHARD JEWELL'

»Aquest divendres ha comenšat el curs d'auxiliar oficial d'inspecciˇ veterinÓria al CEI Balaguer. PermetrÓ als assistents que el completin una inserciˇ laboral en els diversos escorxadors de la zona de Lleida i comarques.

»El CDR Balaguer ha preparat una acciˇ aquest divendres a la tarda. Es tracta d'una concentraciˇ a la Plaša del Mercadal.

»La Fundaciˇ Marguerida de Montferrato presentarÓ, a les 8 del vespre, l'exposiciˇ Impactos de Ramˇn Cerezo. L'exposiciˇ Impactos de Ramˇn Cerezo estarÓ oberta fins el 18 d'abril de 2020.

»Aquest matÝ continuen les tasques de neteja del tram de la carretera C-12z a la seva sortida de Balaguer en direcciˇ └ger, que continua tancada a la circulaciˇ. D'altra banda, continuen tancats els accessos al riu com a mesura preventiva.

»Xerrada informativa: Seguretat jurÝdica, seguretat a les xarxes dissabte 25 de gener de 2020

»Balaguer ha presentat aquest dijous els actes de 'Ciutat del BÓsquet CatalÓ 2020'. Durant tot l'any sĺhan programat tot un seguit dĺactivitats que ompliran la ciutat de bÓsquet.


Arxiu de notÝcies

Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt