Dimarts 07 de Juliol
del 2020Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

Telegram
Ajuntament de BalaguerAltres notícies

18-11-2019

El Govern presenta una campanya de publicitat per potenciar l'FP i arribar a la mitjana europea en la modalitat dual al 2022

El consellers d’Educació, Josep Bargalló, i de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han presentat aquest dilluns al matí la campanya de publicitat Un gir de 174 graus, que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua. D’aquesta manera, el Govern fa una aposta clara per potenciar aquests estudis i aconseguir una major implicació i coresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual. La campanya està impulsada pels departaments d’Educació, de Treball, Afers Socials i Famílies, i de Vicepresidència.
 
Josep Bargalló ha subratllat que “és la primera campanya completa i potent que intenta abastar tota l’FP” i el “reconeixement de l’alta qualitat que ja té en aquests moments l’FP: dels ensenyaments postobligatoris, és l’oferta de la que ens sentim més satisfets”. En aquest sentit, ha anunciat que en FP dual es vol arribar a la mitjana europea al 2022, “que és el 30% dels estudiants de segon i que ja estem en el 20%”. Així mateix, ha explicat que “ara al novembre-desembre és quan les famílies prenen decisions de centres i els alumnes de centres i estudis; per això, és el moment d’explicitar clarament excel•lència de l’FP, la diversitat de l’FP en aquests 174 graus que donen resposta a les necessitats formatives i al mercat del nostre país”.
 
El conseller de Treball, Afers Socials  i Famílies, Chakir El Hormani, ha destacat que “per primer cop tenim una campanya de país sobre l’FP en tota la seva dimensió i diversitat: la inicial, la dual, la ocupacional i la contínua. Per aquest Govern l’FP és l’eina que et permet formar-te i agafar les regnes de la teva vida professional, ja sigui perquè estàs a l’atur o perquè vols reorientar la seva carrera”. De la mateixa manera, El Homrani ha afegit que "si tenim un instrument que permet canviar el sistema productiu és l’FP perquè incideix en el món del treball apoderant els treballadors i oferint a les empreses l’oportunitat de millorar".
 
Per la seva banda, el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans, que ha presentat l’acte, ha destacat que “es tracta d’una campanya que té una rellevància social més enllà del públic estricte, per això vam decidir-la fer gran, multicanal i multi-presència, perquè abastés la població general”. En relació a la creativitat, ha manifestat l’encert de la “idea creativa dels 180 graus, del gir que pot suposar en les nostres vides, jugar amb el 174, una segona oportunitat, un redefinir, una nova manera de ser, de créixer i de tenir un futur amb prosperitat”. També ha remarcat que per a la seva realització “vam buscar personatges reals i realistes per fugir del món idíl•lic, gent que està cursant o vinculada a l’FP, fet que dóna un toc realista, ambicional i també aspiracional”. 
 
 
 
Campanya
Campanya adreçada a tots els públics
 
La campanya, que es posarà en marxa avui al migdia en mitjans de comunicació, publicitat exterior i xarxes socials, agrupa en diferents creativitats totes les variants de l’FP i s’adreça tant a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, a l’empresa per fer veure els avantatges de la seva implicació en l’FP i també al conjunt de les famílies i de la societat. La campanya s’ha fet amb actors reals -street casting- per dotar-la de més veracitat, entre els quals hi ha estudiants de dos centres d’FP de Barcelona (l’Escola del Treball i la Mercè). Cal destacar-ne també la funció social, atès que vol promoure aquelles famílies professionals que més necessita el mercat laboral i al mateix temps, situant a dones en aquelles professions més masculinitzades i a homes en sectors feminitzats, com el de serveis i atenció a les persones.
 
Pel que fa al lema Un gir de 174 graus, respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida.
 
Increment de l’oferta en FP  
 
El Departament d’Educació ha incrementat aquest curs l’oferta d’FP amb 106 grups nous, 55 grups en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors. L’objectiu per al 2022 és superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis postobligatoris –aquest curs del 51%-.
 
A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. D’aquests títols, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats de les empreses i del territori. Dels 174, un total de 72 són de tècnics en cicles formatius de grau mitjà i 102, de tècnic superior.
 
Formació contínua i ocupacional 
 
La formació professional també està al servei de les persones treballadores, tant les que estan en actiu, com les aturades. Els organismes encarregats d’aquesta tasca son, per una banda el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) encarregat de la Formació Professional per a l’Ocupació adreçada a persones en situació d’atur, i per l’altra el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme integrat per la Generalitat a través del Departament de Treball, Afers Social i Famílies i per les organitzacions sindicals i empresarials, que s’encarrega de la formació professional contínua, adreçada a persones treballadores en actiu.
 
El Consorci destina aquest any 35 milions d’euros a programes de formació del que es beneficiaran 120.000 persones treballadores. Aquests programes estan orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat, d’acord amb les necessitats dels sectors productius catalans. Les formacions són tant de tipus transversal –idiomes, eines tecnològiques, seguretat laboral, entre altres- com sectorial –metall, agroalimentària, comerç, química, etcètera-.
 
L’FP per a l'Ocupació és el conjunt d'accions formatives en l'àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències. Els darrers tres anys, el SOC ha invertit més de 210 milions d’euros a formar unes 100.000 persones aturades, sobretot en administració i gestió, comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat. Les dades ens diuen que un 55% de les persones beneficiàries són dones. En relació a l’edat, els joves representen un 28% i els més grans de 45 anys el 32%. El 55% són aturats de curta durada. El 2018 s’ha incrementat un 12% el nombre de beneficiaris de l’FP per a l’Ocupació respecte a l’any anterior.
 
Si posem el focus en la inserció laboral, veiem que passats 6 mesos més del 50% de les persones que han passat per un curs troben feina, i passat un any gairebé el 70% han estat contractades o s’han donat d’alta com autònoms. Així mateix, les dades d’avaluació de la formació contínua mostren que el 90% de les persones participants declaren que la formació els ha permès adquirir noves habilitats o capacitats aplicables al lloc de treball i que aquestes afavoreixen el manteniment del lloc de treball i/o la mobilitat laboral.
 
Millora del rendiment acadèmic de l’alumnat
 
Educació ha posat en marxa el Pla de millora dels rendiments acadèmics i de la fidelització de l’alumnat en els cicles formatius de grau mitjà i superior. L’objectiu és que al 2022, en relació als de grau mitjà, que tenen més marge de millora, s’arribi a un índex de rendiment acadèmic del 75% -percentatge que aprova tots els mòduls del curs on estan matriculats- i a un índex de fidelització de l’alumnat del 80% -percentatge que comença i acaba el curs en què s’han matriculat-. Les dades de grau mitjà del curs 2018-2019 són un 49% en rendiment i un 62% en fidelització.  Per donar suport a aquest Pla de millora, s’ha habilitat una partida econòmica de 1.128.296 euros, destinada a la formació permanent del professorat, que s’estendrà fins al proper curs 2020-2021.
 
Afavorir l’equitat de gènere
 
Un dels objectius de la campanya és afavorir l’equitat de gènere en l’alumnat que cursa FP. En aquest sentit, el Departament d’Educació, a partir d’aquest curs bonificarà la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial. De cara al vinent, està treballant per incrementar aquesta possibilitat en altres sectors en què es produeixi disparitat de gènere i demanda laboral, com és el cas del sector industrial. Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa mesures d’igualtat amb la priorització de determinats col•lectius, entre ells les dones, i l’impuls de plans concrets adreçats a garantir aquesta igualtat.
 
Amb aquesta campanya també es vol contribuir a la lluita contra l’atur.  L’FP és una opció idònia per als joves, atès que els prepara adequadament per inserir-se amb avantatge al món laboral. De fet, per cinquè any consecutiu, l’Estudi d’inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2018, elaborat a partir de l’enquesta als graduats d’FP entre els sis i els nou mesos d’haver-se graduat indica que creix la xifra d’inserció laboral de les persones graduades en ensenyaments professionals
 
 Implicació de l’empresa 
 
Un altre dels reptes de la campanya és impulsar la implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual. Per això és important donar a conèixer quins beneficis té la modalitat dual i explicar el procés per accedir-hi. L’objectiu final és adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i en conseqüència el global de l’economia catalana.
 
Alhora, la sensibilització de l’empresa ha d’incidir directament en la participació d’aquesta en la detecció de necessitats formatives, el disseny de la futura oferta i la col•laboració en la realització de pràctiques professionals no laborals dels Certificats de Professionalitat. 
 
FP integrada
 
El desplegament de la Llei d’FP és un dels encàrrecs que té la Generalitat. De fet, ja s’han engegat algunes iniciatives en col•laboració entre els departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Família. La primera és el Pla pilot d’oferta formativa compartida que s’està duent a terme a l'Alt Empordà, la Garrotxa, La Selva i la Ribera d'Ebre. Es fa en centres públics d’FP, on s’hi imparteix la formació per a l’obtenció de Certificats de professionalitat emesos pel Departament de Treball. En segon lloc, el Pla pilot d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, que consisteix en què els treballadors i treballadores que facin el procés d’acreditació obtindran el reconeixement de mòduls professionals d’un títol d’FP, així com el reconeixement de les unitats de competència d’un Certificat de professionalitat. I, en darrer lloc, la posada en marxa del Centre de Recerca, Innovació i Transferència (CRIT), amb la participació de diferents centres públics d’FP, de l’àmbit laboral i educatiu, i empreses de Tarragona.
 
El Govern també té previst regular un nou tipus de centres d’FP –coneguts com a centres d’FP integrada- quan es posi en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquests oferiran: serveis de formació -del sistema educatiu, certificats de professionalitat de la formació per l’ocupació i formació contínua-, serveis d’orientació i d’acreditació, i una carta de serveis completament adequada a les necessitats de les empreses.
 
Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/fp/
 
Aquesta campanya està en part finançada pel Ministerio de Educación y Formación Profesional amb el 
 

Altres notícies

»Balaguer inaugura aquest divendres 10 de juliol la nova zona solÓrium de la piscina del poliesportiu. Es farÓ amb el concert de Marina and Marta i hi haurÓ servei de tapes i entrepans. L'aforament serÓ limitat.

»Les piscines municipals de Balaguer preparen per al cap de setmana la 27a ediciˇ del Mulla't per l'esclerosi m˙ltiple. Tota la recaptaciˇ dels dies 11 i 12 de julioláes destinarÓ a la Fundaciˇ Esclerosi M˙ltiple.

»Lĺ└rea de joventut de la paeria de Balaguer dona el tret dĺinici a les activitats dĺoci aquest dimarts 7 de juliol amb lĺactuaciˇ del grup 'Surprise' al M˙sica i Tapes. El concert comenšarÓ a les 9 de la nit a la plaša del Teatre.

»Balaguer presenta el Transsegre Festival 2020. Es farÓ online dissabte 11 de juliol i comptarÓ amb grups musicals i djs. Transsegre tambÚ posa en marxa un concurs online de fotografies d'edicions anteriors.á

»Balaguer inaugura aquest divendres 10 de juliol la nova zona solÓrium de la piscina del poliesportiu. Es farÓ amb el concert de Marina and Marta i hi haurÓ servei de tapes i entrepans. L'aforament serÓ limitat.

»El paer en cap de Balaguer fa una crida a la prudŔncia i a no baixar la guÓrdia. Recorda que Noguera i SegriÓ tenen molta relaciˇ i cal vetllar per mantenir les normes que permetin una bona evoluciˇ del brot.

»Balaguer acomiadarÓ als ciutadans que han perdut la vida durant la pandŔmia amb una cerim˛nia el 26 de juliol. Segons el paer en cap, es durÓ a terme perquŔ no s'ha pogut acomiadar aquestes persones de la forma tradicional.á

»Aquest dilluns es reprenen les excavacions al Pla dĺAlmatÓ de Balaguer, una acciˇ conjunta del Museu de la Noguera, la UAB i Cultura. TambÚ avui comenša al jaciment un curs d'arqueologia andalusina.

»La Paeria i les associacions de comerciants de Balaguer busquen nova data per celebrar la Festa del comerš que s'havia de fer dissabte i que es va acabar ajornant en coherŔncia amb la declaraciˇ de confinament del SegriÓ.

»Es mantÚ la prova d'accÚs a la universitat per als estudiants que realitzen la PAU 2020 a la comarca del SegriÓ. La Paeria de Balaguer ha ofert al Departament diverses instalĚlacions per a la realitzaciˇ de les proves.

»Balaguer suspŔn els actes de la festa del comerš 'SOM COMERă - VINE AL COMERă DE BALAGUER', que s'havia de fer aquest dissabte 4 de juliol a la ciutat. Ho fa en coherŔncia amb la declaraciˇ de confinament del SegriÓ.

»Ďmnium suspŔn el festival 'Cultura al carrer', que s'havia de celebrar aquest dissabte a Balaguer. La decisiˇ s'ha pres a causa del confinament de la comarca del SegriÓ, donat que molts dels voluntaris sˇn d'aquesta comarca.á


Arxiu de notÝcies

Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt