Dilluns 03 d'Agost
del 2020Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

Telegram
Ajuntament de BalaguerNotícies locals

30-07-2020

El ple d'aquest dijous de la Paeria de Balaguer debatrÓ una mociˇ presentada pel grup de la CUP per acabar amb la bretxa digital socio-econ˛mica a Balaguer.

Moció:

El període de confinament que hem estat vivint arran de la pandèmia produïda per la COVID-19, ha evidenciat i agreujat moltes de les desigualtats socials que pateix la nostra societat, així com les deficiències i mancances de serveis tan bàsics i obligatoris com és el sistema educatiu. Una de les desigualtats existents en el sistema educatiu actual és l’anomenada bretxa digital, conseqüència de la manca de recursos econòmics a la que té accés una part de la població i que genera una desigualtat social evident i creixent en la nostra societat.

La bretxa digital socio-econòmica impedeix el desenvolupament òptim de la formació de l’alumnat. La manca de dispositius electrònics a moltes llars, així com la falta de connexions a internet, de material escolar, de coneixements bàsics d’ofimàtica o dels continguts escolars per part del nucli familiar són alguns dels múltiples obstacles amb els que s’estan enfrontant moltes famílies. Cal tenir present, alhora, que la bretxa digital no es dóna exclusivament en l'àmbit educatiu sinó en tots aquells que poden afectar el creixement de l'infant, com ara el cultural i el recreatiu.

En aquest sentit, la impossibilitat de desenvolupar el transcurs del tercer trimestre de manera presencial, així com el fet que el curs vinent és probable que compti amb una forta càrrega telemàtica, són circumstàncies que dificulten encara més la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat davant d’una evident bretxa digital.

Les escoles bressol, els centres d’educació primària, els instituts, els centres per a persones adultes i altres centres de formació i de creixement personal s’han de concebre com una activitat del tot humana i un bé públic i comú. La seva funció és única i exclusivament educativa i social i no hi ha d’haver cap rerefons d’interessos de qualsevol tipus. Per això és important percebre l’educació com a servei públic, com un eix vertebrador que permeti donar instruments per la reflexió i la crítica.

En iniciar-se l’actual pandèmia, quants alumnes de Primària i de l’Educació Secundària Obligatòria dels centres escolars públics i dels centres concertats i sostinguts amb pressupost públic no comptaven amb ordinador i/o connexió a internet ? Elements que s’han demostrat imprescindibles per l’activitat escolar en confinament.

Alhora, la manca de xifres no ens permeten saber si els alumnes que han declarat disposar d’ordinador aquest ha hagut de ser compartit amb altres germans i germanes o amb els mateixos progenitors treballant des de casa.

Un dels primers estudis acadèmics amb dades empíriques reals que s’ha realitzat sobre l’aprenentatge en temps de confinament (Learning during the lockdown: real-time data on children’s experiences during home learning, 2020)  l’han fet investigadores de l’Institute of Fiscal Studies (IFS) i l’Institut d’Educaciód e la UCL, del Regne Unit. L’estudi mostra les condicions enormement desiguals amb les que els nens i nenes han afrontat el confinament i com han pogut continuar l’activitat escolar segons el nivell socioeconòmic de la seva família. Les dades mostren com la bretxa digital, que ja era un element que estructurava desigualtats educatives abans de la pandèmia, amb el COVID-19 les ha incrementat exponencialment. 

 El Departament d’Educació ha fet arribar als alumnes més necessitats ordinadors facilitats pels mateixos centres educatius, en el cas de La Noguera. Malgrat les accions i esforços duts a terme, els resultats no han pogut cobrir totes les necessitats. A més, es fa imprescindible incorporar totes les etapes i cursos de l’educació obligatòria en qualsevol política educativa. És inacceptable, i un greu error pedagògic, i un greuge irreparable als drets educacionals dels infants, menystenir qualsevol dels cicles i cursos de l’educació obligatòria, com per exemple ha passat en el Cicle Inicial de Primària.

En aquest sentit, considerem que cal transformar l’actual estratègia política. Per una banda, no es tracta només de solventar el problema present. Cal garantir que el curs 2020-2021 s’iniciarà sense bretxa digital en, com a mínim, tot el que és educació obligatòria. L’alumnat ha  de disposar d’ordinadors, connexió a internet i impressores per poder garantir el seguiment escolar habitual, i de manera especial, el seguiment escolar en cas de confinament. Només així podrem evitar que davant d’un possible rebrot del COVID-19, i un nou confinament, tots els alumnes podran continuar l’activitat escolar des de casa amb un mínim d’igualtat de condicions, amb l’objectiu d’erradicar-les del tot. El confinament, a més, ha visualitzat, més enllà de la pròpia comunitat educativa, l’enorme desigualtat existent que la normalitat anterior havia aconseguit invisibilitzar. Ni tan sols disposàvem de xifres públiques i compartides. Per altra banda, cal que les polítiques educatives ocupin una posició central en la política municipal. Costaria d’entendre que mentre per la imprescindible reactivació del comerç local l’ Ajuntament de la ciutat en ple extraordinàri  hagi aprovat disposar de fins a 100.000 €, i no hi hagi per part del consistori polítiques actives per pal.liar la bretxa digital.  Entenem que l’Educació és prou important com per disposar, com el comerç, d’una partida pressupostària municipal pròpia amb capacitat per fer front a aquest problema. És el pressupost propi de l’Administració qui ha de garantir que es cobreixen les necessitats en l’àmbit educatiu.

Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol (la Llei d’Educació de Catalunya), apunta “La col•laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques”, així com també la importància cabdal de “la universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col•lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.”

Així, davant del fet que l’administració pública té el deure de vetllar per la igualtat d’oportunitats; davant la realitat que els ajuntaments són l’administració més propera a la població i la que ha de donar  solucions immediates de manera més àgil; davant la manca d’accions polítiques contundents que permetin pal•liar els efectes de la crisi de la COVID-19, considerem que l’Ajuntament ha de prendre la iniciativa i comprometres i garantir que l’activitat escolar pel curs 2020-2021 a Balaguer s’iniciarà havent eliminat del tot l’actual bretxa digital present a la ciutat.

Per tot això, es proposen els següents acords:

PRIMER. Que l’Ajuntament, juntament amb tots els centres educatius de la ciutat públics i els sostinguts amb fons públic, elaborin una radiografia precisa de l’actual bretxa digital socio-econòmica per, com a mínim, tots els cicles i cursos de l’Educació Obligatòria. Coordinant-se amb les direccions dels centres escolars, l'Ajuntament mantindrà aquesta radiografia actualitzada de manera regular. 

SEGON. Que l’Ajuntament exigeixi al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el compromís de dotar, abans d’iniciar-se el curs 2020-21, de dispositius electrònics i connexió a internet a tots els infants que formen part d’aquesta bretxa digital socio-econòmica en edat educació obligatòria (Primària, i Secundària). Cal tenir en compte tot l’alumnat té dret a un dispositiu individual i connexió garantida a internet.

TERCER. Que el dispositiu informàtic es quedi amb l’alumnat, fins que aquest finalitzi tots els seus estudis d’educació obligatòria - mentre estigui matriculat/da -  i la seva condició socioeconòmica així ho determini. Alhora, tenint en compte que bretxa digital no es dóna exclusivament en l'àmbit educatiu sinó en tots aquells que poden afectar el creixement de l'infant, com ara el cultural i el recreatiu, l'ús del material informàtic no tingui limitacions d'ús ni d'horaris.

 

 

QUART. Que l’Ajuntament garanteixi que, en cas de que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya no assumeixi el punt segon d’aquests acords, serà el propi Ajuntament el que assumirà aquest compromís, complint amb la corresponsabilitat establerta en la LEC Article 2, punt 3er, lletra H.

CINQUÈ. Aquest compromís es vetllarà, anualment i en coordinació amb les centres, perquè la bretxa digital socio-econòmica no es repetirà. En aquest sentit, caldrà revisar periòdicament que els dispositius estiguin actualitzats d’acord amb les necessitats tecnològiques del curs vigent.

SISÈ.Establir mecanismes d’acompanyament a les famílies amb coneixements informàtics  baixos o nuls acordats entre les direccions dels centres educatius i l’ Ajuntament.

SETÈ. Traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les AMPES de Balaguer, a les direccions dels centres educatius i als representants del Consell Escolar Municipal, i al cos d’inspectors del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


 
Altres notícies locals

Arxiu de notÝcies

Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt