07-11-2017

L'ajuntament de Balaguer ofereix 4 ofertes de treball temporal en contracte de prąctiques per a joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil.

Els llocs de treball que s’ofereixen ténen una durada de 6 mesos i són:

 - Tècnic/a Auxiliar en Turisme, per adquirir coneixements i donar suport a

l’Àrea de Promoció, Fires, Festes i Turisme. És necessari tenir un Cicle formatiu de grau superior de la branca de Turisme, grau en Turisme o similar.

 - Tècnic/a en Comunicació, per dissenyar i implementar una estratègia de

promoció i publicitat del CEI Balaguer. Realitzar enquestes als sectors

econòmics de la ciutat. És necessari tenir una Llicenciatura o grau relacionat amb algun d'aquests àmbits: publicitat, comunicació, relacions públiques, periodisme.

 - Tècnic/a en Redacció de projectes, per adquirir coneixements i donar

suport a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Balaguer. Cal tenir un Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Estudis d’Arquitectura o cicle formatiu de grau superior en Projectes d’Edificació (rehabilitació i restauració) o en Projectes d’Obra Civil (sobreestant).

 - Tècnic/a en Recursos Humans, per adquirir coneixements i donar suport

a l’Àrea de Recursos Humans. Es requereix un Grau en Relacions Laborals o similar.

Les persones interessades en optar a alguna de les feines han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, acreditar la possessió del títol requerit per l’oferta i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Per optar a alguna de les places, cal anar abans del 22 de novembre a l’Ajuntament de Balaguer amb el currículum, el justificant de la inscripció al Registre de Garantia Juvenil, una fotocòpia del DNI, la inscripció com a demandant d'ocupació (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, una fotocòpia de la titulació requerida per l’oferta corresponent i la fotocòpia del nivell C de català o equivalent (en cas de no tenir-lo, es farà una prova).

Les persones joves que van participar a la Convocatòria de l’exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d’enguany.