30-11-2018

L'ajuntament de Balaguer busca monitors de lleure per al parc de Nadal a Reis, que Ús celebrarÓ del dia 28 de desembre al 5 de gener.

L’ajuntament de Balaguer informa que es precisen monitors i monitores de lleure per al parc de Nadal a Reis des del dia 28 de desembre fins al 5 de gener. 
 
Es requereix  estar en possessió del graduat escolar o equivalent, titulació de monitor de lleure o docència afí al lloc de treball a ocupar, ser major de 18 anys i no excedir de 35 anys i estar empadronat a Balaguer.
 
Es valorarà a més l’experiència professional o voluntària en lloc similars, altres titulacions superiors relacionades amb els llocs de treball a ocupar. La capacitat d’iniciativa i organització en el treball i les habilitats socials i comunicatives. 
 
Es poden presentar les instàncies al registre general de l’ajuntament, en horari d’oficina fins el dia 17 de desembre i cal portar currículum, fotocopies del dni, del graduat escolar o equivalent i del títol de monitor de lleure.