11-03-2019

Aquest dimarts 12 de març, Fabián Mohedano farŕ a Balaguer una conferčncia sobre LA REFORMA HORŔRIA

La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem millorar en salut i qualitat de vida.
 
Fabián Mohedano, a més d'escriptor i polític, és Llicenciat en Ciències del Treball i màster de Mediació i gestió de conflictes en el treball.
 
També és promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària. L'octubre de 2015 va ser nomenat pel Govern català com a president del Consell Assessor per a la Reforma Horària. Posteriorment, coordina els treballs que finalitzen amb la signatura per part de 110 organitzacions i actors institucionals del Pacte per a la Reforma Horària, el 17 de juliol de 2017.
 
La conferència sobre LA REFORMA HORÀRIA, a càrrec de Fabián Mohedano, el proper  dimarts, 12 de març, començarà a 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes de l'ajuntament.
 
 
PACTE PER LA REFORMA HORÀRIA 
 
Els serveis públics catalans projecten impulsar la reforma horària partint del principi de qualitat del servei públic i el principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte dels ritmes circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja horària saludable). 
 
GUANYAR TEMPS AL TEMPS OBJECTIUS:
 
-Recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta de món.
 
- Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials
 
-Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. 
 
BENEFICIS:
 
- Augmentar el nivell de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, especialment la dels col•lectius més vulnerables. 
 
- Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana
 
- Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
 
- Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables.
 
- Millora el rendiment escolar.
 
- Incrementar el temps per al descans.
 
- Assolir els objectius de corresponsabilitat i d’equitat de gènere.
 
- Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics.
 
- Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
 
- Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral.
 
- Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.