24-11-2020

La UGT denuncia que la Paeria de Balaguer obliga la plantilla a recuperar les hores 'no treballades' durant l'estat d'alarma

El sindicat UGT ha denunciat que la Paeria de Balaguer obliga la plantilla a recuperar les hores 'no treballades' durant l'estat d'alarma. Segons informa UGT en un comunicat, la Paeria vol que es recuperin les hores 'no treballades' abans del 31 de desembre recuperant les hores en dies de descans o perllongant la jornada ordinària. El sindicat també diu que s’hauria plantejat inclús descomptar als treballadors els dies de vacances o treballar en dies festius, en contra de tota normativa estatal i autonòmica que considera la permanència en el domicili personal a conseqüència de la suspensió temporal segons apunta UGT.

El sindicat ha informat també que Inspecció de Treball de Lleida ha realitzat una inspecció a les dependències de l’Ajuntament per aquests fets i que s’espera una resolució del conflicte.

Comunicat sindicat

L’Ajuntament de Balaguer exigeix als col·lectius que van estar obligats a romandre en el seu domicili personal durant l'estat d'alarma, a conseqüència de la suspensió temporal d’activitat en els centres de treball, que recuperin les hores 'no treballades' abans del 31 de desembre -recuperant hores en dies de descans o bé perllongant la jornada ordinària-. El Consistori planteja inclús descomptar-los dels dies de vacances o treballar en dies festius, en contra de tota normativa estatal i autonòmica que considera la permanència en el domicili personal a conseqüència de la suspensió temporal d’activitat amb motiu de la Covid-19 com a temps de treball efectiu.

El personal afectat per aquesta decisió s’ha vist obligat a signar un document d’acceptació dels fets. En aquest sentit, cal destacar que no hi ha cap acord ni document signat amb el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Balaguer que avali aquesta retallada de drets. Un fet que ha estat gairebé l'únic que s'ha donat a la província de Lleida i arreu de Catalunya, a escala d’administració local i autonòmica. Així mateix, és important també saber que la normativa vigent reconeix que aquests períodes de descans d’obligat compliment és un dret fonamental i irrenunciable.

I no sols això; durant l’estat d’alarma diferents treballadors i treballadores que estaven confinats al seu domicili, van ser obligats al repartiment de mascaretes porta a porta, sense els Equips de Protecció Individuals (EPI) corresponents. Uns fets que va posar en perill la salut de la plantilla i una possible expansió del virus entre la població de Balaguer.

A petició del sindicat UGT-Terres de Lleida, el passat 28 d’octubre, es va intentar realitzar una mediació al Tribunal Laboral de Catalunya. Donat que no es va arribar a cap acord, aquest òrgan va recomanar a les parts acollir-se a un arbitratge, al qual, l’Ajuntament de Balaguer es va negar rotundament davant la sorpresa del sindicat UGT, qui estava disposat a realitzar.

El passat dijous 19 de novembre, la Inspecció de Treball de Lleida va realitzar una inspecció a les dependències de l’Ajuntament per aquests fets. La responsable d’Administració Local de la UGT-FeSP de les Terres de Lleida, Estela Guerra, espera una resolució positiva al respecte pel benestar de la plantilla municipal, recordant que s’ha de complir la normativa i respectar els drets fonamentals de qualsevol persona.

A més d’aquests fets, s’afegeix també la problemàtica generada per la supressió per part de l’Ajuntament amb una proposta de resolució d’Alcaldia, del complement de productivitat aprovat i reconegut a una part de la plantilla municipal, també sense cap acord que així ho dictamini. En aquest sentit, la normativa estatal i autonòmica avalen el reconeixement del mateix complement i no entenem ni compartim, les retallades de la patronal ni les decisions unilaterals d’aquest equip de Govern.

En aquest sentit, Guerra manifesta la intenció de presentar un conflicte laboral davant dels tribunals competents per aquests fets ocorreguts i per a qualsevol irregularitat detectada, com per exemple, la contractació dilatada en el temps del personal laboral i interí, el que suposa un frau de llei en aquest sentit i la finalització de contractes durant l'estat d'alarma per reduir jornades, el que suposa un ERTO encobert.