Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

Telegram

El mÚs vist la darrera setmana:
<#PopularArticles#>Ajuntament de Balaguer 

El Ple de la Paeria

Retransmissió en directe del ple de la Paeria de Balaguer. 

Emissió: el darrer dijous de cada mes a les 8 del vespre i altres en cas de plens extraordinaris.  
 


Galeria d'imatges:

Aquest programa no disposa d'imatges.

 

Ràdio a la carta:

Ple extraordinari 07-05-2021

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent del 07-05-2021
Expedient núm.: Òrgan col·legiat:
PLE/2021/7 El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Aprovació del Conveni PECT Green&Circular b. Ponent»
Data i hora 7 / de maig / 2021 a les 14:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la constitució i celebració a distància per
mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/7 del Ple

2. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la convocatòria urgent de la sessió
PLE/2021/7 del Ple

3. Expedient 1530/2019. Acceptació de la subvenció per a l’operació ENERGYHUBLAB del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
“Green&Circular b. Ponent”

B) Activitat de control

4. No n’hi ha.

C) Precs i preguntes

5. No n’hi ha.

ple abril 2021

Ple municipal 25-02--2021

Ordre del dia, Ple del 25-02-2021
Expedient núm.: PLE/2021/4
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de febrer / 2021 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/4. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/4 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 327/2021. Aprovació inicial del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

4. Expedient 360/2021. Moció de suport a Pablo Hasél

5. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

6. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 50/2021 fins al núm. 176/2021

7. Expedient 1025/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 2021- 0058, de tramesa d’informació econòmica del 3r i 4t trimestre de 2020

8. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 119/2020, de seguiment del pla d’ajust del 3r trimestre de 2020

9. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 33/2021, de seguiment del pla d’ajust del 4t trimestre de 2020

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

ple gener 2021

Ple municipal 21-12-2020

Ordre del dia, Ple del 21-12-2020
Expedient núm.: PLE/2020/13
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 21 / de desembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/13. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/13 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 2/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de recollida d’objectes voluminosos del municipi de Balaguer

4. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de la Paeria de Balaguer

5. Expedient 1482/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn”

6. Expedient 1620/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Paeria de Balaguer, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Mont-roig a aquest municipi”

7. Expedient 1621/2020. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de seguretat viària i els seus annexos

8. Expedient 1640/2020. Aprovació del calendari fiscal per l’any 2021

9. Expedient 1672/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2020 de l’Ajuntament

10.Expedient 1682/2020. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Balaguer per fomentar polítiques de comerç local

11.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1146/2020 fins al núm.1371/2020

13.Expedient 589/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2020-0172, de 2 de desembre de 2020, Informe anual resolucions adoptades contraries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d’ingressos i d’altres – Any 2019

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple municipal 24-11-2020

Ple municipal 19-11-2020

Ple municipal 29-10-2020

Expedient núm.: PLE/2020/10
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / d’octubre / 2020 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/10. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/10 del Ple

2. Expedient 1193/2020. Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer del senyor Miguel Mateos Cascales

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

4. Expedient 787/2019. Nomenament de representant de la Corporació

5. Expedient 1284/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte Modificat Revegetació de l’Avinguda Països Catalans de Balaguer / Setembre de 2020”

6. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de l’Ajuntament

7. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2021

8. Expedient 1197/2020. Desafectació de l’ús i servei públic de sis armes curtes al servei del Cos de la Policia Local – Guàrdia Urbana de Balaguer

9. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

10.Expedient 1252/2020. Donar compte de l’informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

11.Donar compte de l’Informe d’Intervenció número 2020-0097 de data 23/10/2020 referent a les comunicacions trimestrals Ministeri Hisenda 2020 (execució trimestral, PMP, Morositat i Pla d’ajust)

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 978/2020 fins al núm. 1145/2020

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Ple municipal 24-09-2020

Ordre del dia, Ple del 24-09-2020
Expedient núm.: PLE/2020/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 24 / de setembre / 2020 a les 21:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/9. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/9 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1273/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte d’adequació de la vorera del Pavelló del Molí de l’Esquerrà per millorar-ne l’accessibilitat”

4. Expedient 313/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

5. Expedient 434/2020. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu de reforma d’urbanització de la Plaça Sant Domènec, juliol 2020”

6. Expedient 1045/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i la Paeria de Balaguer per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

7. Expedient 1163/2020. Aprovació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Balaguer, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Balaguer en un context de control dels rebrots de la malaltia”

8. Expedient 1193/2020. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Juan Antonio Nieto Riquelme al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer

9. Expedient 1228/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

10.Expedient 1232/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 6/2020 de l’IMPIC

11.Expedient 1242/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 10/2020

12.Expedient 1250/2020. Moció per declarar el municipi territori lliure de Codi Validació: 7LTK4ANP5RDRGZQ3QKC3YKZJD | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 paradisos fiscals, presentada pel grup municipal de la CUP

13.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

14.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 776/2020 fins al núm. 977/2020

C) Precs i preguntes

15.Precs i preguntes

ple 30-07-2020

Ple municipal de Balaguer 25-06-2020

ple 15-06-2020

Ple Paeria 04-06-2020

Ordre del dia, Ple del 04-06-2020
Expedient núm.: PLE/2020/4
Òrgan col·legiat:El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 4 / de juny / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Expedient PLE/2020/4. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/4 del Ple de l’Ajuntament

2.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3.Expedient 117/2018. Aprovació una addició al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per a la creació de l’Oficina municipal d’escolarització

4.Expedient 434/2020. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu de reforma d’urbanització de la Plaça Sant Domènec”, febrer 2020

5.Expedient 684/2020. Aprovació de les addendes de pròrroga dels Convenis de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer, relatius a la Borsa de mediació i al Programa de mediació per al lloguer social, per a l’any 2020

6.Expedient 697/2020. Moció del Grup Municipal de la CUP per fer el pressupost per l’any 2020.

7.Expedient 698/2020. Moció del Grup Municipal de la CUP per crear una targeta moneder d’impacte social

8.Expedient 716/2020. Moció per exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

9.Expedient 723/2020. Moció per aclarir les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola

10.Expedient 730/2020. Moció contra el tancament dels punts de guaita de Catalunya

11.Assumptes d’urgència.

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 395/2020 fins al núm. 488/2020

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Ple municipal 08-05-2020

Ordre del dia, Ple del 08-05-2020
Expedient núm.: PLE/2020/3
Òrgan col·legiat: El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 8 / de maig / 2020 a les 19:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/3. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/3 del Ple de l’Ajuntament

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1062/2017. Cessió en precari de l’ús del local arrendat per l’Ajuntament de Balaguer, situat al carrer del Pont, 57, a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer (AFALL)

4. Expedient 117/2018. Aprovació del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per a la creació de l’Oficina municipal d’escolarització

5. Expedient 484/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit número 4/2020 al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020

6. Expedient 1567/2018. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Balaguer per a l’execució de l’operació Paisatges de Ponent

7. Expedient 1555/2019. Ratificació dels Decrets d’Alcaldia números 2020-0331, de 19 de març de 2020, i 2020-0364, de 31 de març de 2020, d’ampliació del termini de pagament en període voluntari de tributs municipals

8. Expedient 1687/2019. Liquidació econòmica i revisió de preus del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer

9. Expedient 1722/2019. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

10.Expedient 275/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2020 ImPiC

11.Expedient 278/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0268, de data 4 de març de 2020, de correcció d’errades al text de l’acord del Ple de data 27 de febrer de 2020, relatiu a l’adhesió de la compra agregada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

12.Expedient 373/2020. Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució de portes de l’Institut Ciutat de Balaguer

13.Expedient 437/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer per a l’execució de les obres de construcció d’un nou pas superior i supressió del pas a nivell núm. 18 (pk.23 862) de la Línia Lleida – La Pobla de Segur”

14.Expedient 486/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Institut Municipal Progrés i Cultura

15.Expedient 516/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0338, de data 23 de març de 2020, d’adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

16.Expedient 519/2020. Inadmissió de la sol·licitud de bonificació tributària de l’IBI presentada per SA Alsina Graells de Auto Transportes

17.Expedient 559/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0367, de 4 d’abril de 2020, d’adhesió de l’Ajuntament al servei de videoconferència LocalretMeet del Consorci Localret

18.Expedient 571/2020. Aprovació del Conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Balaguer i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

19.Expedient 596/2020. Proposta de resolució de mesures extraordinàries pel COVID-19 presentada pel grup polític municipal de Junts per Balaguer

20.Expedient 617/2020. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local

21.Expedient 627/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 2/2020

22.Expedient 631/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 7/2020

23.Expedient 634/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 3/2020

24.Assumptes d’urgència.

B) Activitat de control

25.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 180/2020 fins al núm. 394/2020

26.Expedient 529/2020. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019

27.Donar compte de l’informe d’intervenció Explicació Execució Pressupostària 3-trimestre-2019

28.Donar compte de l’informe d’intervenció Explicació Execució Pressupostària 4-trimestre-2019

29.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 3-trimestre-2019.

30.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 4-trimestre-2019.

31.Donar compte de l’informe d’intervenció Període Mig de Pagament 1-trimestre-2020

32.Donar compte de l’Informe d’intervenció d’avaluació regles fiscals liquidació 2019, MVM152020

33.Donar compte de l’Informe d’intervenció d’anàlisi dels indicadors de solvencia Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3 liquidació 2019, MVM162020

34.Donar compte de l’informe d’intervenció Pla d’ajust 1-Trimestre-2020

C) Precs i preguntes

35.Precs i preguntes

ple 28-02-2020


>> Programes anteriors a la ràdio a la carta <<


Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt