Troba'ns a les xarxes socials:

PÓgina a Facebook PÓgina a Twitter Perfil a InstagramLes ˙ltimes notÝcies al teu Telegram:

Telegram

El mÚs vist la darrera setmana:
<#PopularArticles#>Ajuntament de Balaguer 

El Ple de la Paeria

Retransmissió en directe del ple de la Paeria de Balaguer. 

Emissió: el darrer dijous de cada mes a les 8 del vespre i altres en cas de plens extraordinaris.  
 


Galeria d'imatges:

Aquest programa no disposa d'imatges.

 

Ràdio a la carta:

ple extra setembre 2021

Ple juliol 2021

Ordre del dia, Ple del 29-07-2021
Expedient núm.: PLE/2021/10
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juliol / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 971/2020. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2019

3. Expedient 807/2021. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte d’arranjament del carrer Barcelona / Segona fase (tram carrer Tarragona – carrer Almatà)”

4. Expedient 1017/2021. Desafectació de l’ús i servei públic d’aigua del vehicle OPEL COMBO, amb matrícula B9482UN

5. Expedient 1291/2021. Proposta de dies festius locals del municipi de Balaguer corresponents a l’any 2022

6. Expedient 1320/2021. Presa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Colea Garcia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer

7. Expedient 1331/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2021 número 9/2021

8. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

9. Expedient 215/2021. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020

10.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1118/2021 fins al núm. 1292/2021

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes

Ple municipal 29-06-2021

Ordre del dia, Ple del 29-06-2021
Expedient núm.: PLE/2021/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juny / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 294/2017. Aprovació de l’acord transaccional amb ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, relatiu a les patologies existent en l’obra “d’urbanització del polígon 1 fase I annex vials i sector pla aparcament fase III polígon 2 i encanonament de la sèquia del CUP polígon 1 del Pla Especial núm. 1 La Miranda”

3. Expedient 1530/2019. Aprovació d’una esmena del conveni de participació definitiu de les entitats participants en el PECT Green&Circular b. Ponent, relativa a la seva vigència

4. Expedient 755/2020. Aprovació de l’Addenda de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i la Paeria de Balaguer relatiu a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2020

5. Expedient 1482/2020. Aprovació de la “Segona Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021”

6. Expedient 4/2021. Aprovació de les Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració de l’Oficina / Borsa de mediació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2021

7. Expedient 1218/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2021 de l’Ajuntament

8. Expedient 1234/2021. Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

9. Assumptes d’urgència

10.Expedient 1259/2021. Moció de suport a l’amnistia

B) Activitat de control

11.Expedient 351/2021. Donar compte de l’esforç fiscal de l’Ajuntament de l’any2019

12.Expedient 839/2021. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2021-0224, de 2 de juny de 2021, relatiu a període mig de pagament, morositat, execució pressupostària i seguiment del pla d’ajust del 1r trimestre de 2021

13.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 806/2021 fins al núm. 1117/2021

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple Paeria Balaguer maig2 021

Ordre del dia, Ple del 27-05-2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/8. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/8 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1687/2019. Aprovació de la primera pròrroga del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer, pel període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 a 30 de setembre de 2022

4. Expedient 240/2020. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer, a efectes de delimitar l’àrea d’influència del mercat setmanal de Balaguer

5. Expedient 1281/2020. Aprovació de la certificació d’obra número 3 i última i recepció de l’obra “Reforma de la coberta al C/ Àngel Guimerà, 10”

6. Expedient 1620/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2021-0861, de data 20 de maig de 2021

7. Expedient 1660/2020. Declaració de lesivitat del pagament a un regidor de vacances per finalització d’un mandat electoral

8. Expedient 327/2021. Aprovació definitiva del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

9. Expedient 505/2021. Aprovació de l’Acord de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per manifestar la voluntat de formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais per a la impartició del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l’institut Almatà de dita població

10.Expedient 585/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments – Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

11.Expedient 857/2021. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Balaguer al Conveni entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales, de data 18 de març de 2021

12.Expedient 945/2021. Adhesió de l’Ajuntament de Balaguer al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)

13.Expedient 998/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2021 de l’Ajuntament

14.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 603/2021 fins al núm. 805/2021

C) Precs i preguntes

16.Precs i preguntes

Ple extraordinari 07-05-2021

Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent del 07-05-2021
Expedient núm.: Òrgan col·legiat:
PLE/2021/7 El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Aprovació del Conveni PECT Green&Circular b. Ponent»
Data i hora 7 / de maig / 2021 a les 14:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la constitució i celebració a distància per
mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/7 del Ple

2. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la convocatòria urgent de la sessió
PLE/2021/7 del Ple

3. Expedient 1530/2019. Acceptació de la subvenció per a l’operació ENERGYHUBLAB del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
“Green&Circular b. Ponent”

B) Activitat de control

4. No n’hi ha.

C) Precs i preguntes

5. No n’hi ha.

ple abril 2021

Ple municipal 25-02--2021

Ordre del dia, Ple del 25-02-2021
Expedient núm.: PLE/2021/4
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de febrer / 2021 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/4. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/4 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 327/2021. Aprovació inicial del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

4. Expedient 360/2021. Moció de suport a Pablo Hasél

5. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

6. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 50/2021 fins al núm. 176/2021

7. Expedient 1025/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 2021- 0058, de tramesa d’informació econòmica del 3r i 4t trimestre de 2020

8. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 119/2020, de seguiment del pla d’ajust del 3r trimestre de 2020

9. Expedient 1432/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció número 33/2021, de seguiment del pla d’ajust del 4t trimestre de 2020

C) Precs i preguntes

10.Precs i preguntes

ple gener 2021

Ple municipal 21-12-2020

Ordre del dia, Ple del 21-12-2020
Expedient núm.: PLE/2020/13
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 21 / de desembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/13. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/13 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 2/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de recollida d’objectes voluminosos del municipi de Balaguer

4. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de la Paeria de Balaguer

5. Expedient 1482/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn”

6. Expedient 1620/2020. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Paeria de Balaguer, per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Mont-roig a aquest municipi”

7. Expedient 1621/2020. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de seguretat viària i els seus annexos

8. Expedient 1640/2020. Aprovació del calendari fiscal per l’any 2021

9. Expedient 1672/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2020 de l’Ajuntament

10.Expedient 1682/2020. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Balaguer per fomentar polítiques de comerç local

11.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1146/2020 fins al núm.1371/2020

13.Expedient 589/2020. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2020-0172, de 2 de desembre de 2020, Informe anual resolucions adoptades contraries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d’ingressos i d’altres – Any 2019

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

Ple municipal 24-11-2020

Ple municipal 19-11-2020

Ple municipal 29-10-2020

Expedient núm.: PLE/2020/10
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / d’octubre / 2020 a les 20:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/10. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/10 del Ple

2. Expedient 1193/2020. Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer del senyor Miguel Mateos Cascales

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

4. Expedient 787/2019. Nomenament de representant de la Corporació

5. Expedient 1284/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte Modificat Revegetació de l’Avinguda Països Catalans de Balaguer / Setembre de 2020”

6. Expedient 90/2020. Autorització de compatibilitat d’un empleat públic de l’Ajuntament

7. Expedient 671/2020. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2021

8. Expedient 1197/2020. Desafectació de l’ús i servei públic de sis armes curtes al servei del Cos de la Policia Local – Guàrdia Urbana de Balaguer

9. Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

10.Expedient 1252/2020. Donar compte de l’informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

11.Donar compte de l’Informe d’Intervenció número 2020-0097 de data 23/10/2020 referent a les comunicacions trimestrals Ministeri Hisenda 2020 (execució trimestral, PMP, Morositat i Pla d’ajust)

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 978/2020 fins al núm. 1145/2020

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Ple municipal 24-09-2020

Ordre del dia, Ple del 24-09-2020
Expedient núm.: PLE/2020/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 24 / de setembre / 2020 a les 21:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/9. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/9 del Ple

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3. Expedient 1273/2019. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte d’adequació de la vorera del Pavelló del Molí de l’Esquerrà per millorar-ne l’accessibilitat”

4. Expedient 313/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

5. Expedient 434/2020. Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu de reforma d’urbanització de la Plaça Sant Domènec, juliol 2020”

6. Expedient 1045/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i la Paeria de Balaguer per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

7. Expedient 1163/2020. Aprovació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Balaguer, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Balaguer en un context de control dels rebrots de la malaltia”

8. Expedient 1193/2020. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Juan Antonio Nieto Riquelme al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Balaguer

9. Expedient 1228/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2020 de l’Ajuntament de Balaguer

10.Expedient 1232/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 6/2020 de l’IMPIC

11.Expedient 1242/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 10/2020

12.Expedient 1250/2020. Moció per declarar el municipi territori lliure de Codi Validació: 7LTK4ANP5RDRGZQ3QKC3YKZJD | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 paradisos fiscals, presentada pel grup municipal de la CUP

13.Assumptes d’urgència

B) Activitat de control

14.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 776/2020 fins al núm. 977/2020

C) Precs i preguntes

15.Precs i preguntes

ple 30-07-2020

Ple municipal de Balaguer 25-06-2020


>> Programes anteriors a la ràdio a la carta <<


Llic├Ęncia de continguts
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.cat  
25600 Balaguer (La Noguera)  
Tornar a dalt