Troba'ns a les xarxes socials:

Pàgina a Facebook

Pàgina a Twitter

Pàgina a Google PlusVoluntariat per la llengua Ets un establiment i vols enfortir el comerç de Balaguer fent xarxa en català?

Creem una xarxa d’establiments col·laboradors amb el programa Voluntariat per la llengua.

Més informació.


Ajuntament de Balaguer

Partner tecnològic:
Logotip de CDMON

PORTADA

Ple extraordinari 12-06-2019

 

Descarregar! (3:51min / 2MB)Ple extraordinari 07-05-2019

 

Descarregar! (16:10min / 7MB)Ple municipal 29-04-2019

 

Descarregar! (98:40min / 45MB)Ple municipal 28-03-2019

Expedient núm.: PLE/2019/3
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 28 / de març / 2019 a les 21:00
Lloc Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 161/2019. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal. núm. 44 Preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

3. Expedient 440/2019. Aprovar provisionalment l’Ordenança núm. 46 reguladora dels preus públics per a l’aprofitament dels espais al Centre Estratègic de suport empresarial i tecnològic de Balaguer (CESET).

4. Expedient 439/2019. Aprovar provisionalment l’Ordenança núm. 45, reguladora dels preus públics per a l’aprofitament dels espais al Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer (CEI).

5. Expedient 437/2019. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial de Balaguer (CESET).

6. Expedient 436/2019. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre d’Empreses Innovadors (CEI).

7. Expedient 452/2019. Rec 4 IMPIC.

8. Expedient 459/2019. Rec 7 Ajuntament de Balaguer.

9. Expedient 460/2019. Compatibilitat lloc de treball.

B) Activitat de control

10.Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm.226 /2019 fins al núm.373 / 2019

C) Precs i preguntes

 

Descarregar! (109:29min / 50MB)Ple febrer

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 276/2019. Aprovació provisional de la modificació Ordenança Fiscal núm. 39 Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d’oci.

3. Expedient 78/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i l’associació d’Amics de Gaspar de Portolà per a la creació i gestió de l’Espai Portolà a Balaguer.

4. Expedient 238/2019. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada en aquest municipi, per a l’any 2019.

5. Expedient 237/2019. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2019.

6. Expedient 282/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i Càritas Diocesana d’Urgell.

7. Expedient 288/2019. Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Balaguer en matèria d’activitats cíviques i comunitàries.

8. Expedient 112/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i l’Associació Estel Centre d’Educació Especial i Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer i l’Associació Estel pel Taller Ocupacional.

9. Expedient 273/2019. Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer en relació amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora.

10.Expedient 290/2019. Rec 2, 4 i 5/2019 Ajuntament de Balaguer.

11.Expedient 292/2019. Rec 1 i 2/2019 IMPIC.

12.Expedient 285/2019. Modificació de Crèdit núm. 2/2019 Ajuntament de Balaguer.

13.Expedient 293/2019. Modificació de Crèdit núm. 1/2019 IMPIC.

B) Activitat de control

14.Donar compte de l’informe d’intervenció execució pressupostària 4-trimestre2018.

15.Donar compte de l’informe d’intervenció Pla ajust 4-trimestre-2018.

16.Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 201 de 18 de febrer de 2019.

17.Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 80/2019 fins al núm. 225/2019

C) Precs i preguntes

 

Descarregar! (63:09min / 29MB)
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.net  
25600 Balaguer (La Noguera)