Troba'ns a les xarxes socials:

Pàgina a Facebook

Pàgina a Twitter

Pàgina a Google PlusVoluntariat per la llengua Ets un establiment i vols enfortir el comerç de Balaguer fent xarxa en català?

Creem una xarxa d’establiments col·laboradors amb el programa Voluntariat per la llengua.

Més informació.


Ajuntament de Balaguer

Partner tecnològic:
Logotip de CDMON

PORTADA

Ple municipal 22-02-2018

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 589/2017. Document únic de Protecció Civil Municipal de Balaguer

3. Expedient 234/2018. Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balaguer i Organismes Autònoms.

4. Expedient 247/2018. Ordenança fiscal núm. 44 PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES.

5. Expedient 249/2018. Ordenança fiscal núm. 37 TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.

6. Expedient 251/2018. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes.

7. Expedient 269/2018. Moció de suport i adhesió a l’associació amics de la popa.

B) Activitat de control

8. Donar compte dels decrets del núm. 50/2018 al núm. 132/2018.

C) Precs i preguntes

 

Descarregar! (90:28min / 41MB)Ple municipal 25-01-2018

Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 25 / de gener / 2018 a les 21:00
Lloc Saló de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 49/2018. Donar compte del Decret núm. 24/2018. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament en matèria de serveis socials.

3. Expedient 624/2017. Declaració d’especial interès Institut Almatà.

4. Expedient 87/2018. Proposta d’aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals de la ciutat de Balaguer.

5. Expedient 120/2018. Moció per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol.

B) Activitat de control

6. Donar compte de l’informe d’intervenció del Període Mig de Pagament 4- Trimestre-2017.

7. Donar compte dels decrets del núm. 1208/2017 al núm. 49/2018.

C) Precs i preguntes

 

Descarregar! (69:12min / 32MB)Ple municipal 28-12-2017

Ordre del dia, Ple del 28-12-2017

Tipus de convocatòria: Ordinària.
Data i hora: 28 / de desembre / 2017 a les 21:00.
Lloc: Saló de Plens.

A) Part resolutiva:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 1284/2017. Refinançament.

3. Expedient 1279/2017. REC 8 IMPIC.

B) Activitat de control:

4. Donar compte dels decrets del núm.1120 al núm. 1207.

C) Precs i preguntes.

 

Descarregar! (25:50min / 12MB)ple 30-11-2017

 

Descarregar! (78:34min / 36MB)Ple municipal 22-11-2017

- Modificació de crèdit núm. 9 Ajuntament. Exp.1122/2017 – Sorteig taules electorals eleccions 21 desembre 2017.

 

Descarregar! (51:51min / 24MB)
RÀDIO BALAGUER 107.4 FM - Plaça Mercadal 1 - Tel.: 973 44 52 00 - Fax: 973 44 70 63 - radio@balaguer.net  
25600 Balaguer (La Noguera)